Создать сайт
Понравился? Нажмите -
@ADVMAKER@

Məntiq bizə nə öyrədər?

22.04.2012

Məntiq bizə nə öyrədər?

 

Məntiq dərsinə girən professor, şagirdlərin «Məntiqli olmaq bizə nə qazandırar? Məntiq bizə nə öyrədir? „Sualına bir anekdot üzərindən cavab verməyi seçər. Bax, o professorun izah etdiyi anekdot və məntiqin bizə öyrətdikləri… Şagirdlər o ilin dərs proqramlarında yeni bir dərs olduğunu anlayarlar. Dərsin adı məntiqdir və dərsə yaşlıca bir professor başlayacaq. Nəhayət, ilk məntiq dərsi başlayır. Uşaqlardan biri söz haqqı istəyərək:
-Hörmətli cənab professor, məntiq bizə nə öyrədir? Lütfən hər şeydən əvvəl bunu izah edərsinizmi ?
Professor, özünə maraq və şübhəylə baxan tələbələrinə:

— Məntiq dərsinin insanların düşüncəsinə etdiyi təsiri açıqlamaq bir az çətindir.

Onun üçün bunu sizlərə bir misalla açıqlamaq istəyirəm deyir.

-Fərz edin ki, mədən ocağından iki insan çıxır: Birinin üzəri tərtəmiz, digərininki isə kömür qarası
içində…

Bunlardan hansının yuyulması lazımdır?

Tələbələr, heç tərəddüd etmədən:

-Əlbəttə, kirlisi! deyə cavab verərlər.

Professor, təbəssüm edərək:

— Bax, övladlarım, deyir…

— Məntiq bu suala cavab vermədən əvvəl bunu soruşar:

— “Necə olar da bir mədən ocağından çıxan iki adamdan biri tərtəmiz ikən digərininki çirkli ola bilir?» 

Комментарии (0)Просмотров (346)


Зарегистрированный
Анонимно